Thursday, October 18, 2007

Hadith Hari Ini

Dari Ka'ab bin 'lyadh r.a., katanya, saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Sesungguhnya setiap ummat itu ada fitnahnya dan fitnah ummatku ialah harta."

Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

No comments:

Post a Comment

MAN... gets and forgets...
ALLAH... gives and forgives...