Friday, January 04, 2008

Hadith Hari Ini

Kenapa Kena Baca Al-Quran Setiap Hari?

Daripada Abu Musa r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:

"Berta'ahudlah kepada al-Quran (yakni peliharalah untuk selalu membaca al-Quran itu secara tetap waktunya), sebab demi Zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaanNya, nescayalah al-Quran itu lebih sangat mudah terlepasnya daripada seekor unta yang ada di dalam ikatan talinya."

(Muttafaq 'alaih)

No comments:

Post a Comment

MAN... gets and forgets...
ALLAH... gives and forgives...